ஒரு வெள்ளாட்டின் காதலையும் கண்ணீரையும் பேசுகிற பூனாச்சி நாவல்

மனிதர்களைப் பற்றி எழுத அச்சம் தெய்வங்களைப் பற்றி எழுதுவே பேரச்சம். அசுரர்களை பற்றி எழுதலாம் அசுர வாழ்க்கையும் கொஞ்சம் பழக்கம் தான். இப்போதைக்கு தொட்டுக் கொள்ளலாம். சரி விலங்குகளை பற்றி எழுதுவோம்.ஆல அறிந்தவை ஐந்தே விலங்குகள் தான். அவற்றில் நாயும் பூனையும் கவிதைகள் ஆயினர். மாடு பன்றி ஆகியவற்றைபற்றி எழுதவே கூடாது. மிஞ்சியது ஆடு ஒன்று தான் பிரச்சினை தராத அப்பிராணி ஆடு. ஆட்டில் இரண்டு வகை வெள்ளாடு செம்மறி. இதில் சுறுசுறுப்பானது வெள்ளாடு கதையின் ஓட்டம் இருக்க வேண்டும் அதற்கு லாயக்கு வெள்ளாடு தான்.

 


கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்