நம் பதிப்பகம் மற்றும் முகவரி வெளியீட்டின் நூல்கள்

நம் பதிப்பகத்தின் நூல்கள்

கலை இலக்கியா கவிதைகள் - 190 ரூ
பால பாரதி கவிதைகள் - 170 ரூ
குழந்தை சூழ் உலகு (குழந்தை வளர்ப்பு வழிகாட்டி) இவள் பாரதி - 150 ரூ
இவள் சந்தித்த இவர்கள் (நேர்காணல்கள்) இவள் பாரதி - 140 ரூ


முகவரி வெளியீட்டின் நூல்கள் 

மேற்(கோ)கொள் - (நவீன நாவல்களைப் பற்றிய கட்டுரைகள்) - தனசேகர பாண்டியன் - 120 ரூ
சொற்களின் வாசனை (கவிதை)  இவள் பாரதி - 120 ரூ
சிறுகை அளாவிய கூழ் (குழந்தைகளைப் பற்றிய கவிதைகள்) இவள் பாரதி - 120 ரூ
ப்ரியங்களின் அந்தாதி (கவிதை) - இவள் பாரதி - 120 ரூநம் பதிப்பகம் மற்றும் முகவரி வெளியீட்டின் நூல்கள் கீழ்க்கண்ட புத்தக அரங்குகளில் கிடைக்கும்

டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் -  F 19
எதிர் வெளியீடு -  F 11
புலம் - 82
பொன்னி - 90
தடாகம் - 219, 220
பனுவல் - 166, 167
நீலம் -  F 1
புதிய தலைமுறை - 508, 509
நிவேதிதா - 523
அகநி - 411
பாரதி புத்தகாலயம் - F 32
கருப்பு பிரதிகள் - 306
அந்திமழை - 378
யாவரும் - 95
வெற்றிமொழி வெளியீட்டகம் - 60
பரிதி பதிப்பகம் - 5கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்