மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு நம் பதிப்பகத்தின் அதிரடி சலுகை

 உழைக்கும் மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு நம் பதிப்பகம் மற்றும் முகவரி பதிப்பகத்தின் நூல்கள் வாங்குவோருக்கு 25 சதவீத கழிவு, இந்த சலுகை 2022 மார்ச் 8 முதல் 15 வரை மட்டுமே. நூல்கள் குறித்த விவரங்களைக் கீழே காணலாம். கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்